حسین علیه السلام روز عاشورا مشق خوب مردن کرد تا ما خوب زیستن بیاموزیم.


برای جاودانه زیستن مردنی باید؛ خوب مردنی...

وقتی یاد گرفتی درست و خوب بمیری،خوب هم  احیا خواهی شد و خوب هم خواهی زیست و پس از آن دیگر مرگی تو را نخواهد میراند. منبع : شهاب قبس |یک بار خوب بمیر!
برچسب ها :